بدون ترديد با هر عقد قرارداد يک سري الزامات و تکاليف براي طرفین آن ايجاد مي‌شود به گونه‌اي که هر دو طرف ملزم به رعايت اجراي آن مي‌باشند؛ در مقابل اشخاص نيز با احترام گذاردن به روح قانون و اجراي صحيح آن از مزايا و حقوق خاصي برخوردار مي‌گردند. در اين ميان مشتریان مي‌توانند با انجام صحيح تکاليف خود از يک سري حقوق و امتيازات بهره‌مند گردند.در منشور حقوق مشتریان موسسه حسابداری منشور حساب تبریز آمده‌است: «با اعتقاد به حفظ شان و کرامت والاي انساني و با تکيه بر ارزش‌هاي متعالي فرهنگ غني اسلامي و ايراني، در راستاي توسعه پايدار ، موسسه حسابداری منشور حساب تبریز   و کليه کارکنان آن، خود را مسئول و موظف به احقاق حقوق قانوني مشتریان، مي‌دانند. اصول چهار گانه زير و اهم مشخصه‌هاي آنها از محورهاي اساسي حقوق مشتریان تلقي گرديده و مخاطب آن مشتریان محترم هستند.

اصل (۱) : مشتری محترم حق برخورداري از رفتار صادقانه، منصفانه و قانونمند را دارد

• ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار مي‌کنيم.

• ما در انجام وظايف خود با دقت و سرعت و پرهيز از هرگونه قصور عمدی عمل مي‌کنيم.

• صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را برخود مسلم مي‌دانيم.

• ما با استناد به قوانين و مقررات جاري و معتبر، فعالیت و تصميم‌گيري مي‌کنيم.

• ما با شرايط خاص شما توجه نموده و در حيطه قانون و اختيارات مشکل‌گشايي خواهيم‌کرد.

اصل (۲) : مشتری محترم حق کسب اطلاع و راهنمايي را دارد. • ما به شيوه‌هاي گوناگون حقوق و تکاليف شما را اطلاع‌رساني مي‌کنيم.

• ما در حد امکان شما را راهنمايي نموده و اطلاعات قابل اطمينان در اختيارتان مي‌گذاريم. • ما روند انجام و رسيدگي به فعالیت های مالیتان را به شما اطلاع داده و سوالات و ابهامات مالی و مالياتي شما را در اسرع وقت پاسخ مي‌دهيم.

اصل (۳): مشتری محترم حق برخورداري از خدمات مالی و مالياتي مطلوب را دارد.

• ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را براي جلب رضايت شما، به کار مي‌گيريم.

• ما نمايندگی قانوني شما را مي‌پذيريم.

• عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو مي‌دانيم.

• شما حق داريد براي اجراي تعهدات تعیین شده ما از طريق مسيرهاي ارتباطي تعيين شده، با کمترين هزينه عمل نماييد.

• بهبود مستمر کيفيت خدمات‌رساني ما، حق شماست.

اصل (۴): پايبندي ما به اصل رازداري و حفظ حريم خصوصي، حق مشتری محترم است.

• ما رازدار اسناد، مدارک و اطلاعات شما هستيم.

• اطلاعات شما نزد ما محرمانه بوده و جز به حکم قانون، آن را در اختيار هيچ شخص ديگري قرار نمي‌دهيم.

• حريم خصوصي شما را در تمامي فرايندهاي حسابداری و مالياتي، محترم مي‌شماريم.

قائم مقام مدیر عامل     

علیرضا ابراهیمی خوش سیما