راهکار منابع انسانی ابری

با نرم‌افزارهای سرمایه انسانی راهکاران ابری، می‌توانید واحد منابع انسانی سازمان‌تان را متناسب با نیاز کسب‌وکار مدیریت کنید و با تغییرات خودکار در زمان تغییر قوانین یا صدور احکام اصلاحی، دقت محاسبه‌ی جبران خدمات کارکنان را بالا ببرید.

مزیت‌های نرم‌افزارهای منابع انسانی ابری

پوشش‌دهی تنوع نظام‌های جبران خدمات

پاسخ‌گویی به الزامات قانونی

مدیریت عملیات کمبود و نگهداشت کالا

انعطاف‌پذیری بالا در پیکر‌بندی راهکار

محصولات راهکار منابع انسانی

با بهره‌گیری از سیستم جبران خدمات راهکاران ابری بدون نیاز به محاسبات پیچیده و طولانی، همه‌ی فرایندهای حقوق و دستمزد را به‌شکل اتوماتیک انجام دهید.


منافع و مزایا

 • وجود ابزاری مناسب و مطمئن با در نظر گرفتن الزامات قانونی حاکم در کشور
 • امکان تهیه‌ی انواع گزارش‌ها از جمله لیست و خروجی فایل بیمه و فایل مالیات و سایر خروجی‌های فایل قانونی
 • اپوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های نظام‌های جبران خدمات
 • تعریف روش محاسبه عوامل جبران خدمات از جمله محاسبه‌ی حقوق ماهانه، عیدی، سنوات، بازخرید مرخصی و انواع پرداختی‌های خاص سازمان
 • فرمول‌نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول‌نویسی عوامل
 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • پوشش‌دهی انواع معوقه‌های جبران خدمات
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن
 • گروه‌بندی اطلاعات براساس فیلدهای دل‌خواه
 • تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی و مشاهده روند تغییرات جبران خدمات در طی زمان
 • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی

امکانات و ابزارها

 • ارسال فیش حقوقی از طریق ایمیل
 • تهیه انواع گزارش‌ها به تفکیک اطلاعات جاری، معوقه و سرجمع و با گروه‌بندی‌های مورد نظر کاربر از جمله نوع استخدام، محل خدمت، مرکز هزینه، پروژه و غیره
 • مرور جبران خدمات کارمند و اطلاعات موثر بر آن در بازه‌ی زمانی مورد نظر
 • تعریف انواع بسته‌های جبران خدمات (حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مرخصی، بازخرید سنوات و محاسبات خاص سازمان)
 • تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • پیکربندی و صدور انواع اسناد مالی جبران خدمات
 • پیکربندی و تعیین فرمت انواع فایل‌های خروجی (فایل‌های بیمه و مالیات، فایل بانک و سایر خروجی‌های مورد نیاز)
 • انجام محاسبات مربوط به معوقه‌های جبران خدمات
 • تهیه‌ی انواع گزارش‌های قانونی و مدیریتی

با بهره‌گیری از سیستم کارگزینی راهکاران ابری، نظام پرداختی موردنظر خود را متناسب با کسب‌وکارتان و مطابق با قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها چابک‌تر عمل کنید.


منافع و مزایا

 • یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات از اصول و معیارهای اولیه
 • هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی
 • انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات
 • تعریف روش محاسبه عوامل اصلی و فرعی حکم به تفکیک انواع استخدام
 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • محاسبه عوامل حکم کارگزینی و صدور احکام اصلاحی به‌شکل خودکار
 • یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن
 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و سهولت استفاده
 • گروه‌بندی اطلاعات براساس فیلدهای دل‌خواه
 • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی
 • دسته‌بندی اطلاعات و سوابق پرسنلی و تهیه پرونده پرسنلی
 • افزایش دقت و قابلیت اعتماد در دسترسی به اطلاعات و انطباق با فرآیندهای سازمان
 • تعیین محدودیت‌های دسترسی برای هر کاربر
 • تعیین دسترسی‌های خاص براساس رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر
 • انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش کار در کارکردهای مختلف مربوط به سیستم از جمله صدور احکام کارگزینی

امکانات و ابزارها

 • مدیریت اطلاعات کارکنان
 • طبقه‌بندی مشاغل
 • مدیریت ساختار سازمانی
 • تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • محاسبه عوامل حکمی به‌شکل خودکار
 • صدور احکام اصلاحی به‌شکل سیستمی
 • پوشش‌دهی فرآیندهای اداری مربوط به کارکنان و انطباق با فرآیندهای مورد نظر سازمان به‌وسیله ابزار گردش کار در صدور احکام کارگزینی و فرآیندهای ماموریت و مرخصی

از طریق سیستم مدیریت مسیر شغلی، به شکل سیستماتیک مسیر ارتقای شغلی کارکنان را مدیریت کنید.


منافع و مزایا

 • هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی
 • یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن
 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و سهولت استفاده از آن‌ها
 • افزایش دقت و قابلیت اعتماد در دسترسی به اطلاعات و انطباق با فرآیندهای سازمان
 • تعیین محدودیت‌های دسترسی برای هر کاربر
 • تعیین دسترسی‌های خاص براساس رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر
 • انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش کار در کارکردهای مختلف مربوط به این حوزه از جمله درخواست حکم کارگزینی
 • انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات
 • اجرای فرآیندهای ارتقا و ترفیع و اعمال آن‌ها مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با در نظر گرفتن اهمیت دقت و سرعت در اجرای فرآیند¬های مربوطه
 • امکان تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع مطابق با سیاست‌های خاص سازمان و سهولت به‌روزرسانی و اعمال تغییرات مرتبط با آن
 • تسریع در پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ارتقا و ترفیع و تسهیل در اجرای فرآیند مربوط به آن
 • تعیین زمان برآورد شده یا محاسبه امتیاز لازم برای رسیدن به مقطع ارتقا و ترفیع
 • کمک به اجرای مناسب سیاست‌های مصوب در این حوزه و افزایش رضایت کارکنان
 • کمک سیاست‌گذاری مدیران در جهت تصمیم‌سازی ادامه‌ی فعالیت سازمان و وضعیت شاخص‌های ارتقا و ترفیع
 • ارائه‌ی اطلاعات دقیق و به‌موقع از وضعیت کارکنان در هر یک از فرآیندهای ارتقا و ترفیع
 • متناسب‌سازی رویه‌ها و سیاست‌های مورد نظر سازمان برای گروه‌های مختلف کارکنان

امکانات و ابزارها

 • تعریف ساختار ارتقا و ترفیع
 • تعیین نوع ساختار براساس انواع مسیرهای توسعه شغلی
 • تعیین مبنای ارتقا یا ترفیع و روش به‌کارگیری آن
 • تعریف عوامل یا شاخص‌های ارتقا و ترفیع با روش محاسبه و اثرگذاری آن به‌طور دل‌خواه
 • اجرای ارتقا و ترفیع
 • استخراج مقادیر عوامل و شاخص‌های ارتقا یا ترفیع برای کارکنان مورد نظر
 • محدود کردن فهرست کارکنان براساس شرط شمول
 • ثبت اجرای ارتقا و ترفیع با وضعیت‌های مختلف برای پشتیبانی از گردش کار
 • اعمال ارتقا یا ترفیع از طریق صدور درخواست حکم کارگزینی یا صدور حکم برای مشمولان
 • تهیه گزارش پرونده ارتقا یا ترفیع کارمند
 • مشاهده تاریخ ارتقا یا ترفیع بعدی یا امتیاز لازم برای رسیدن به ارتقا بعدی