راهکار فروش راهکاران ابری

مدیریت فرایندهای متنوع فروش با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی مشتریان و نقش پرسنل فروش در این فرایند، پیچیدگی‌هایی را برای فرایند فروش به همراه دارد که یکی از مهم‌ترین مسائل سازمان‌ها به‌شمار می‌آید.
نرم‌افزار فروش تحت‌وب راهکاران ابری با سیستم‌های دیگر یکپارچه است. با بهره‌گیری از این نرم‌‌افزار، سیستم فروش و ارزیابی و کنترل عملکرد فروشندگان مکانیزه می‌شود.

مزیت‌های نرم‌افزارهای فروش ابری

ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش

طراحی تخفیفات و جوایز متنوع برای مشتریان

متناسب‌سازی فرایند‌های فروش، قیمت‌گذاری و تخفیفات

مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

محصولات راهکار فروش ابری

با سیستم فروش راهکاران ابری همه‌ی فرایند‌های فروش از زمان ثبت درخواست تا زمان صدور صورتحساب را پوشش دهید.


منافع و مزایا

 • تسریع در پردازش درخواست مشتریان از طریق ایجاد امکان مدیریت گردش کار
 • کمک به برقراری ارتباط تجاری مناسب با مشتریان و افزایش رضایت آنان از طریق ایجاد بستری جهت مشارکت آنان در زمینه ثبت درخواست یا مشاهده وضعیت صورت‌حساب در خدمات الکترونیک مشتریان
 • کمک به سیاست‌گذاری مدیران از طریق فراهم کردن اطلاعات لازم درباره محصول و حجم وضعیت فروش و تصمیم‌سازی دریاره‌ی ادامه‌ فعالیت روی محصولات
 • ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع از وضعیت فروش و میزان سود‌آوری محصولات از طریق ارتباط یکپارچه با ماژول انبار
 • متناسب‌سازی رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف برای هر گروه مشتری

امکانات و ابزارها

 • تعریف اجزای ساختار فروش مانند مراکز فروش، سازمان فروش، کانال فروش و…
 • قیمت‌گذاری محصولات براساس پارامترهای متنوع مانند اجزای ساختار فروش، گروه مشتریان و…
 • تعریف و اعمال انواع کسورات و اضافات مانند مالیات، عوارض، تخفیفات و…
 • مدیریت عملیات فروش و برگشت از فروش
 • صدور اتوماتیک فاکتورهای فروش
 • محاسبه‌ی قیمت تخمینی در هنگام صدور درخواست
 • گردش اسناد فروش در کارتابل کاربران
 • ورود و خروج کالا براساس اسناد فروش در ماژول انبار
 • دریافت و پرداخت براساس اسناد فروش در ماژول دریافت و پرداخت
 • آنالیز بدهکاری و بستانکاری مشتری یکپارچه با ماژول دریافت و پرداخت
 • فروش با روش‌های پرداخت نقدی، اعتباری و اقساطی
 • کنترل موجودی کالای انبار
 • کنترل اعتبار مشتری
 • فروش به شکل چند‌ارزی
 • مرور وضعیت اسناد فروش
 • مرور اسناد فروش و امکان چاپ صفحات مرور
 • مرور سیاست‌های فروش و امکان چاپ صفحات مرور
 • تعریف محصول با در نظر گرفتن یکپارچگی با ماژول انبار
 • مدیریت اطلاعات شرکای تجاری مانند مشتری، مشتری مادر، واسط و …
 • تعریف بسته‌بندی محصولات و استفاده از آن در اسناد فروش
 • نگهداری اطلاعات قراردادهای فروش تعدادی و مبلغی و کنترل وضعیت آن‌ها
 • صدور سند حسابداری اسناد فروش
 • تعریف حساب‌های اسناد حسابداری فروش به‌شکل پارامتریک
 • ثبت درخواست فروش و پی‌گیری آن از طریق خدمات الکترونیک مشتریان
 • مدیریت عملیات فروش کالا از طریق بورس
 • امکان قطعی کردن فاکتورهای فروش و فاکتورهای برگشتی
 • نگهداری اطلاعات قراردادهای فروش تعدادی و مبلغی و شرایطی
 • ثبت اطلاعات قرارداد بدون محصول و مبلغ و تعداد
 • کنترل تحویل محصولات از محل قراردادها و امکان صدور اصلاحیه قرارداد
 • ثبت سفارش توسط مشتری از محل قراردادهای بین فروشنده و مشتری در خدمات الکترونیک مشتریان
 • نگهداری اطلاعات مالی قراردادها در ماژول دفترکل
 • فروش محصولات در سطح عوامل کنترل موجودی کالا

با سیستم پورسانت فروش راهکاران ابری، بستری مناسب برای اعمال سیاست‌های مدیریتی در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت را فراهم کنید.


منافع و مزایا

 • تسهیل فرآیند ارزیابی عملکرد و محاسبه پورسانت
 • تسریع زمان محاسبه پورسانت پرسنل فروش و پخش
 • جلوگیری از تعارضات کاری حاصل از اشتباهات محاسباتی
 • انعطاف‌پذیری فرمول پورسانت و انجام ساده محاسبات پیچیده با در نظر گرفتن حفظ سوابق و آخرین تغییرات
 • اعمال سیاست‌های مدیریتی شرکت در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت پرسنل
 • مقایسه عملکرد با اهداف فروش به شکل مبلغی و مقداری با بکارگیری ابعاد مختلف فعالیت روی محصولات
 • وجود شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد پرسنل فروش
 • استفاده از فرمول‌های متنوع و پیچیده و محاسبه‌ی دقیق پورسانت متناسب با فعالیت پرسنل

امکانات و ابزارها

 • تعریف اهداف فروش مبلغی و مقداری با پارامترهای مختلف
 • تعریف دوره‌های مختلف محاسبه‌ی پورسانت و جداول پایه و ضرایب پورسانت
 • ورود اطلاعات جداول پایه و ضرایب به تفکیک دوره‌‌ی محاسباتی پورسانت
 • تعریف شاخص‌های مورد نظر مدیر و ارزیابی مستقل از سیستم به‌عنوان عامل ورودی
 • تعریف عوامل عملکردی کارمند به تفکیک نقش‌های کارمند فروش
 • تعریف فرمول محاسبه برای عوامل پورسانت در یک محیط فرمول‌نویسی منعطف
 • ارزیابی عملکرد فروش، محاسبه‌ی پورسانت، درصد ویزیتور و سایر کارمندان
 • محاسبه‌ی پورسانت برای نقش‌های مدیر، ویزیتور، مامور توزیع، مامور وصول، فروشنده‌ی گرم، راننده و سایر نقش‌ها
 • یکپارچگی با حوزه‌ی منابع انسانی و امکان استفاده از نتایج محاسبه‌ی پورسانت در عوامل ماژول جبران خدمات
 • استفاده از اطلاعات فروش، شامل فروش کل، برگشت از فروش و فروش خالص به‌شکل مقداری و مبلغی
 • استفاده از اطلاعات آمار فروش و ویزیت، شامل تعداد مشتری فاکتور شده، تعداد فاکتورها، اقلام فاکتورها، مشتری ویزیت شده، تعداد سفارش‌ها و اقلام سفارش‌ها
 • استفاده از اطلاعات سفارش‌ها، شامل کل سفارش‌ها، سفارش‌های موفق و فاکتور شده، سفارش‌های برگشت از توزیع، سفارش‌های توزیع نشده به‌شکل مقداری و مبلغی
 • استفاده از اطلاعات توزیع شامل، مقدار اقلام توزیع شده، مقدار توزیع و فروخته شده، وزن اقلام توزیع شده، حجم اقلام توزیع شده و تعداد حواله‌های توزیع و پخش
 • استفاده از اطلاعات دریافت و پرداخت شامل مبلغ کل وصول، مبلغ وصول نقد، مبلغ وصول غیرنقد، میانگین سن چک‌ها، مبلغ چک‌های برگشتی و مبلغ چک‌های وصول شده
 • تعریف الگوی صدور سند حسابداری پورسانت
 • صدور سند حسابداری پورسانت
 • مرور محاسبات پورسانت با گزارش مرور پورسانت
 • تعیین عوامل مورد نیاز در نمایش گزارش مرور پورسانت به‌شکل مورد نظر کاربر